Vooral psychische klachten in opmars bij langdurig zieken

Probleem langdurig ziekteverzuim is snel gegroeid

Langdurig ziekteverzuim blijft groeien onder toenemende werkdruk

Weinig aandacht voor gezondheid werknemers