Een ongeval is vlug gebeurd: spelende kinderen die een verkeersongeval veroorzaken, een hond die naar een fietser springt of een lekkende stookolietank die de tuin van de buren vervuilt... Wie schade aan een ander berokkent, is aansprakelijk en moet dus een vergoeding betalen. Gelukkig is er sinds jaar en dag de verzekering familiale aansprakelijkheid.