Regering en werkgevers willen lonen blijven remmen

  • Bijgewerkt om
  • Bron : Kanaal Z
  • 18Keer gedeeld

De vakbonden vinden dat er nu opniéuw marge is voor loonsverhogingen. Maar de werkgevers wijzen erop dat we nog altijd kampen met de historische loonkloof van vóór 1996. Ook de regering vindt dat we verder moeten matigen

  • 18Keer gedeeld