Belgische kloof tussen arm en rijk ongewijzigd

Groeiende kloof tussen rijk en arm in 41 toonaangevende industrielanden

De loonkloof is bijna gedicht